Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Ewa Ferenc-Szydełko Komentarz zawiera omówienie wszelkich zmian od czasu ukazania się poprzedniego wydania, ze szczególnym uwzględnieniem dużej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 11.9.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1639). Regulacje w niej zawarte stanowią efekt implementacji dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 2001/29/WE oraz 2006/115 WE. Do najważniejszych zmian wynikających z tej noweli należą zmiany: - ustanawiające wyjątek dotyczący tzw. użytku przemówień publicznych, pozwalający każdemu na k


Autor: Arkadiusz Michalak
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Michalak Komentarz stanowi kompleksowe omówienie

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Michalak Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów niniejszej ustawy wraz z najnowsz

Autor: Twoje Prawo
Prawo autorskie i prasowe 2020 Twoje Prawo Seria Twoje Prawo

Prawo autorskie i prasowe 2020 Twoje Prawo Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i

Autor: Ewa Laskowska Litak
Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE Komentarz do prawa

Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE Komentarz do prawa autorskiego zawiera komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publikacja stanowiąca tak o

Autor: Adam Pacuski
Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw

Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania Książka ma na celu przybliżenie instytucji dozwolonego korzystania z utworów na zasadzie licencji ustawowej, które nie wiąże się z koniecznością uiszczania opłat na rzecz organizacji zb

Autor: Łukasz Maryniak
Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych W publikacji

Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych W publikacji sformułowano katalog okoliczności wpływających na wysokość stosownego wynagrodzenia, jakiego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych może żądać uprawniony. Okoliczności te autor dzieli na: obiektywn

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Ewa Ferenc-Szydełko


Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Ewa Ferenc-Szydełko