Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Michalak Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów niniejszej ustawy wraz z najnowszymi zmianami. Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku wydawniczym mająca na celu wyjaśnienie zagadnień pojawiających się przy stosowaniu tej ustawy w praktyce. Komentarz zawiera omówienie m.in. zagadnień takich jak:ogólne zagadnienia dotyczące prawa autorskiego (przedmiot, podmiot i


Autor: Adam Pacuski
Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych wynagrodzenia na rzecz

Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania Książka ma na celu przybliżenie instytucji dozwolonego korzystania z utworów na zasadzie licencji ustawowej, które nie wiąże się z koniecznością uiszczania opłat na rzecz organizacji zb

Autor: Janusz Barta
Prawo autorskie i prawa pokrewne Barta Markiewicz

Prawo autorskie i prawa pokrewne Barta Markiewicz Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki tej gałęzi prawa (łącznie z kwestiami organizacji zbiorowego zarządzania i ochrony baz danych) w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedl

Autor: Twoje Prawo
Prawo autorskie i prasowe 2020 Twoje Prawo Seria Twoje

Prawo autorskie i prasowe 2020 Twoje Prawo Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i

Autor: Ewa Laskowska Litak
Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE Komentarz do prawa autorskiego

Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE Komentarz do prawa autorskiego zawiera komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publikacja stanowiąca tak o

Autor: Maciej Barczewski
Leksykon prawa własności intelektualnej Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100 najważniejszych

Leksykon prawa własności intelektualnej Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100 najważniejszych pojęć i instytucji normatywnych dotyczących prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Michalak


Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Michalak