Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Piotr Ślęzak Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Komentarz w sposób wyczerpujący omawia zagadnienia dotyczące prawa autorskiego oraz praw pokrewnych. Dzięki jasnej i przejrzystej systematyce prezentowana publikacja ułatwia rozwiązywanie pojawiających się w praktyce problemów związanych ze stosowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych. Autorzy wykorzystują w nim swoje wieloletnie doświadczenie. Komentarz, oprócz wydawców i producent


Autor: Piotr Niezgodka
Test trójstopniowy w prawie autorskim Paradygmaty prawa autorskiego

Test trójstopniowy w prawie autorskim Paradygmaty prawa autorskiego Publikacja pomoże rozstrzygać wątpliwości dotyczące stosowania art. 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sporach z obszaru dozwolonego użytku. Rozważania zawarte w książce wpisują się w aktualną dyskusję na temat

Autor: Arkadiusz Michalak
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Michalak Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów niniejszej ustawy wraz z najnowsz

Autor: Teksty Ustaw 2020
Prawo autorskie i prawa pokrewne Prawo prasowe

Prawo autorskie i prawa pokrewne Prawo prasowe Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Przepisy Stan prawny na: 22.07.2019 r. W obecnym wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające z: ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych usta

Autor: Michał Wyrwiński
Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym Publikacja przedstawia analizę

Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym Publikacja przedstawia analizę i prawną kwalifikację zdarzeń i czynności, które mogą dotyczyć autorskich praw osobistych. Jest to pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące umów autorskich w zakresie dóbr osobistych. W publikacji czytelnik znajdzie zasady udziel

Autor: Twoje Prawo
Prawo autorskie i prasowe 2020 Twoje Prawo Seria Twoje Prawo

Prawo autorskie i prasowe 2020 Twoje Prawo Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Piotr Ślęzak


Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Piotr Ślęzak