Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych W publikacji sformułowano katalog okoliczności wpływających na wysokość stosownego wynagrodzenia, jakiego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych może żądać uprawniony. Okoliczności te autor dzieli na: obiektywne, tj. rynkowe, ustalane między innymi z uwzględnieniem tabel organizacji zbiorowego zarządzenia lub opinii biegłego, subiektywne (indywidualne), jak np. stopień zawinienia naruszyciela. Katalog ten można traktować jak zbiór wytycznych dla sądu ustalającego wysokość stosownego wynagrodze


Autor: Aleksandra Sewerynik
Prawo autorskie w instytucjach kultury Poradnik, który w przejrzysty sposób przedstawia przepisy ustawy

Prawo autorskie w instytucjach kultury Poradnik, który w przejrzysty sposób przedstawia przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z naciskiem na wyjaśnieniu prawno- autorskich aspektów ochrony utworów wykorzystywanych w działalności instytucji kultury. To dzięki tej publikacji pracownicy insty

Autor: Arkadiusz Michalak
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Michalak Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów niniejszej ustawy wraz z najnowsz

Autor: Janusz Barta
Prawo autorskie i prawa pokrewne Barta Markiewicz

Prawo autorskie i prawa pokrewne Barta Markiewicz Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki tej gałęzi prawa (łącznie z kwestiami organizacji zbiorowego zarządzania i ochrony baz danych) w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedl

Autor: Joanna Sitko
Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego Książka szczegółowo omawia zagadnienia

Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego Książka szczegółowo omawia zagadnienia związane z naruszeniem prawa do znaku towarowego renomowanego w trzech systemach prawnych, tj. w prawie polskim, Unii Europejskiej i federalnym prawie amerykańskim. Przedmiotem analizy w książce o prawach do znaku towar

Autor: Adam Pacuski
Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw

Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania Książka ma na celu przybliżenie instytucji dozwolonego korzystania z utworów na zasadzie licencji ustawowej, które nie wiąże się z koniecznością uiszczania opłat na rzecz organizacji zb

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych


Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych