Test trójstopniowy w prawie autorskim Paradygmaty prawa autorskiego Publikacja pomoże rozstrzygać wątpliwości dotyczące stosowania art. 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sporach z obszaru dozwolonego użytku. Rozważania zawarte w książce wpisują się w aktualną dyskusję na temat istoty prawa autorskiego, a więc pytania, czy jego celem jest ochrona interesów autorów, czy też może zapewnienie równowagi tych interesów i interesu publicznego. Publikacja zawiera szczegółową analizę testu trójstopniowego, który wiąże możliwość korzystania z cudzego utworu chroni


Autor: Maria Poźniak Niedzielska
Prawo autorskie Zarys problematyki Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego

Prawo autorskie Zarys problematyki Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych. W przystępny sposób omówiono m.in.: treść autorskich praw osobistych i majątkowych, dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów, ochronę prawną wizerunku,

Autor: Michał Wyrwiński
Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym Publikacja

Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym Publikacja przedstawia analizę i prawną kwalifikację zdarzeń i czynności, które mogą dotyczyć autorskich praw osobistych. Jest to pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące umów autorskich w zakresie dóbr osobistych. W publikacji czytelnik znajdzie zasady udziel

Autor: Arkadiusz Michalak
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Michalak Komentarz stanowi

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Michalak Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów niniejszej ustawy wraz z najnowsz

Autor: Ewa Laskowska Litak
Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE Komentarz do prawa

Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE Komentarz do prawa autorskiego zawiera komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publikacja stanowiąca tak o

Autor: Łukasz Maryniak
Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych W

Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych W publikacji sformułowano katalog okoliczności wpływających na wysokość stosownego wynagrodzenia, jakiego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych może żądać uprawniony. Okoliczności te autor dzieli na: obiektywn

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Test trójstopniowy w prawie autorskim Paradygmaty prawa autorskiego


Test trójstopniowy w prawie autorskim Paradygmaty prawa autorskiego