Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE Komentarz do prawa autorskiego zawiera komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publikacja stanowiąca tak obszerne omówienie wyroków TSUE z tego zakresu. Szczególnie istotny dla czytelników będzie opis wpływu konkretnych orzeczeń TSUE na polską regulację prawa autorskiego, który można znaleźć w każdym z komentarzy. Orzecznictwo TSUE w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej odgr


Autor: Twoje Prawo
Prawo autorskie i prasowe 2020 Twoje Prawo Seria Twoje

Prawo autorskie i prasowe 2020 Twoje Prawo Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i

Autor: Maciej Barczewski
Leksykon prawa własności intelektualnej Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100 najważniejszych

Leksykon prawa własności intelektualnej Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100 najważniejszych pojęć i instytucji normatywnych dotyczących prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

Autor: Łukasz Maryniak
Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw

Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych W publikacji sformułowano katalog okoliczności wpływających na wysokość stosownego wynagrodzenia, jakiego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych może żądać uprawniony. Okoliczności te autor dzieli na: obiektywn

Autor: Maria Poźniak Niedzielska
Prawo autorskie Zarys problematyki Książka zawiera syntetyczną

Prawo autorskie Zarys problematyki Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych. W przystępny sposób omówiono m.in.: treść autorskich praw osobistych i majątkowych, dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów, ochronę prawną wizerunku,

Autor: Adam Pacuski
Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych wynagrodzenia na rzecz organizacji

Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania Książka ma na celu przybliżenie instytucji dozwolonego korzystania z utworów na zasadzie licencji ustawowej, które nie wiąże się z koniecznością uiszczania opłat na rzecz organizacji zb

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE


Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE