Prawo autorskie Komentarz dla praktyków omawia zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych Komentarz do artykułu ustawy z prawa autorskiego, wzbogacony materiałami związanymi z praktyką stosowania prawa, tj. przykładowe wzory dokumentów (w tym umowy i pisma procesowe) oraz tezy orzeczeń sądowych, dotyczące konkretnych stanów faktycznych. Z uwagi na fakt, iż szereg przepisów staje się w pełni zrozumiała dopiero po ich skojarzeniu z innymi przepisami - autor przedstawia również związki między omawianymi przepisami. W komentarzu Prawo autorskie do wszystkich artykułów zastosowa


Autor: Łukasz Maryniak
Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych W publikacji sformułowano

Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych W publikacji sformułowano katalog okoliczności wpływających na wysokość stosownego wynagrodzenia, jakiego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych może żądać uprawniony. Okoliczności te autor dzieli na: obiektywn

Autor: Janusz Barta
Prawo autorskie i prawa pokrewne Barta Markiewicz Książka jest przewodnikiem po polskim

Prawo autorskie i prawa pokrewne Barta Markiewicz Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki tej gałęzi prawa (łącznie z kwestiami organizacji zbiorowego zarządzania i ochrony baz danych) w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedl

Autor: Adam Pacuski
Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych

Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania Książka ma na celu przybliżenie instytucji dozwolonego korzystania z utworów na zasadzie licencji ustawowej, które nie wiąże się z koniecznością uiszczania opłat na rzecz organizacji zb

Autor: Maciej Barczewski
Leksykon prawa własności intelektualnej Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi

Leksykon prawa własności intelektualnej Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100 najważniejszych pojęć i instytucji normatywnych dotyczących prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

Autor: Michał Wyrwiński
Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym Publikacja przedstawia analizę i prawną

Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym Publikacja przedstawia analizę i prawną kwalifikację zdarzeń i czynności, które mogą dotyczyć autorskich praw osobistych. Jest to pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące umów autorskich w zakresie dóbr osobistych. W publikacji czytelnik znajdzie zasady udziel

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo autorskie Komentarz dla praktyków omawia zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych


Prawo autorskie Komentarz dla praktyków omawia zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych