Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania Książka ma na celu przybliżenie instytucji dozwolonego korzystania z utworów na zasadzie licencji ustawowej, które nie wiąże się z koniecznością uiszczania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania, a także przypadków, w których korzystanie z utworów wiąże się z uiszczaniem opłat w obniżonej wysokości. Wszystkie powyższe regulacje mają także ścisły związek z prawem konkurencji, którego przepisom podlegają organizacje zbiorowego zarządzania. Dzięki tej


Autor: Aleksandra Sewerynik
Prawo autorskie w instytucjach kultury Poradnik, który w przejrzysty sposób

Prawo autorskie w instytucjach kultury Poradnik, który w przejrzysty sposób przedstawia przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z naciskiem na wyjaśnieniu prawno- autorskich aspektów ochrony utworów wykorzystywanych w działalności instytucji kultury. To dzięki tej publikacji pracownicy insty

Autor: Michał Wyrwiński
Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym Publikacja przedstawia analizę i prawną

Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym Publikacja przedstawia analizę i prawną kwalifikację zdarzeń i czynności, które mogą dotyczyć autorskich praw osobistych. Jest to pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące umów autorskich w zakresie dóbr osobistych. W publikacji czytelnik znajdzie zasady udziel

Autor: Joanna Sitko
Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego Książka szczegółowo omawia zagadnienia związane z

Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego Książka szczegółowo omawia zagadnienia związane z naruszeniem prawa do znaku towarowego renomowanego w trzech systemach prawnych, tj. w prawie polskim, Unii Europejskiej i federalnym prawie amerykańskim. Przedmiotem analizy w książce o prawach do znaku towar

Autor: Ewa Laskowska Litak
Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału

Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE Komentarz do prawa autorskiego zawiera komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publikacja stanowiąca tak o

Autor: Arkadiusz Michalak
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Michalak Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów niniejszej ustawy wraz z najnowsz

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania


Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania