Leksykon prawa własności intelektualnej Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100 najważniejszych pojęć i instytucji normatywnych dotyczących prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.


Autor: Arkadiusz Michalak
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Michalak Komentarz stanowi kompleksowe omówienie

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Michalak Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów niniejszej ustawy wraz z najnowsz

Autor: Piotr Niezgodka
Test trójstopniowy w prawie autorskim Paradygmaty prawa autorskiego

Test trójstopniowy w prawie autorskim Paradygmaty prawa autorskiego Publikacja pomoże rozstrzygać wątpliwości dotyczące stosowania art. 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sporach z obszaru dozwolonego użytku. Rozważania zawarte w książce wpisują się w aktualną dyskusję na temat

Autor: Maciej Barczewski
Leksykon prawa własności intelektualnej Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100

Leksykon prawa własności intelektualnej Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100 najważniejszych pojęć i instytucji normatywnych dotyczących prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

Autor: Aleksandra Sewerynik
Prawo autorskie w instytucjach kultury Poradnik, który w przejrzysty sposób przedstawia przepisy

Prawo autorskie w instytucjach kultury Poradnik, który w przejrzysty sposób przedstawia przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z naciskiem na wyjaśnieniu prawno- autorskich aspektów ochrony utworów wykorzystywanych w działalności instytucji kultury. To dzięki tej publikacji pracownicy insty

Autor: Podręczniki Prawnicze
Ochrona własności intelektualnej Michniewicz Podręczniki prawnicze Podręcznik prawniczy wyd. Beck ma

Ochrona własności intelektualnej Michniewicz Podręczniki prawnicze Podręcznik prawniczy wyd. Beck ma charakter podręcznika akademickiego, zawiera podstawowe wiadomości z zakresu własności intelektualnej. Jest adresowane przede wszystkim do studentów szkół nieprawniczych, ale może zaciekawić również t

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Leksykon prawa własności intelektualnej


Leksykon prawa własności intelektualnej