Prawo autorskie Zarys problematyki

Follow Zobacz

Prawo autorskie Zarys problematyki Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych. W przystępny sposób omówiono m.in.: treść autorskich praw osobistych i majątkowych, dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów, ochronę prawną wizerunku,


Prawo autorskie Zarys problematyki
Autor: Maria Poźniak Niedzielska
Prawo autorskie Zarys problematyki Książka zawiera syntetyczną prezentację

Prawo autorskie Zarys problematyki Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych. W przystępny sposób omówiono m.in.: treść autorskich praw osobistych i majątkowych, dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów, ochronę prawną wizerunku,

Prawo autorskie Zarys problematyki
Autor: Łukasz Maryniak
Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych W

Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych W publikacji sformułowano katalog okoliczności wpływających na wysokość stosownego wynagrodzenia, jakiego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych może żądać uprawniony. Okoliczności te autor dzieli na: obiektywn

Prawo autorskie Zarys problematyki
Autor: Ewa Laskowska Litak
Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE Komentarz do prawa autorskiego zawiera komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publikacja stanowiąca tak o

Prawo autorskie Zarys problematyki
Autor: Piotr Niezgodka
Test trójstopniowy w prawie autorskim Paradygmaty prawa autorskiego Publikacja pomoże

Test trójstopniowy w prawie autorskim Paradygmaty prawa autorskiego Publikacja pomoże rozstrzygać wątpliwości dotyczące stosowania art. 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sporach z obszaru dozwolonego użytku. Rozważania zawarte w książce wpisują się w aktualną dyskusję na temat

Prawo autorskie Zarys problematyki
Autor: Adam Pacuski
Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych wynagrodzenia

Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania Książka ma na celu przybliżenie instytucji dozwolonego korzystania z utworów na zasadzie licencji ustawowej, które nie wiąże się z koniecznością uiszczania opłat na rzecz organizacji zb

Prawo autorskie Zarys problematyki
Autor: Arkadiusz Michalak
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Michalak Komentarz stanowi kompleksowe

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Michalak Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów niniejszej ustawy wraz z najnowsz

Prawo autorskie Zarys problematyki
Autor: Rafał Golat
Prawo autorskie Komentarz dla praktyków omawia zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych

Prawo autorskie Komentarz dla praktyków omawia zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych Komentarz do artykułu ustawy z prawa autorskiego, wzbogacony materiałami związanymi z praktyką stosowania prawa, tj. przykładowe wzory dokumentów (w tym umowy i pisma procesowe) oraz tezy orzeczeń sądowych,

Prawo autorskie Zarys problematyki
Autor: Piotr Ślęzak
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Piotr Ślęzak Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Komentarz w sposób wyczerpujący omawia zagadnienia dotyczące prawa autorskiego oraz praw pokrewnych

Prawo autorskie Zarys problematyki
Autor: Ferenc Szydełko Ewa
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Ewa Ferenc-Szydełko Komentarz zawiera omówienie wszelkich zmian od czasu ukazania się poprzedniego wydania, ze szczególnym uwzględnieniem dużej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 11.9.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1639). Regula

Prawo autorskie Zarys problematyki
Autor: Maciej Barczewski
Leksykon prawa własności intelektualnej Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100 najważniejszych

Leksykon prawa własności intelektualnej Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100 najważniejszych pojęć i instytucji normatywnych dotyczących prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo autorskie Zarys problematyki


Prawo autorskie Zarys problematyki